Dnevne usluge u zajednici

Dnevni boravak za odrasla i starija lica

Dnevni boravak za odrasla i starija lica spada u dnevne usluge u zajednici, kojima se pruža podrška što dužem boravku korisnika u svom neposrednom okruženju i porodici. Usluge Dnevnog boravka pružaju se hronično obolelim licima, odraslim i ostarelim licima sa invaliditetom, kao i licima u početnom stadijumu demencije.

Cilj rada Dnevnog boravka je pružanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba odraslih i starijih, uz poštovanje i negovanje interesovanja korisnika i njihovih preostalih kapaciteta. Na osnovu ovako formiranog cilja usluge koje pruža Dnevni boravak su:

  • prevoz od stana korisnika do Dnevnog boravka i nazad
  • ishrana (doručak, ručak i po nalogu lekara užina)
  • održavanje lične higijene (kupanje, pranje kose, šišanje i uređivanje frizure, nega noktiju)
  • usluge zdravstvene zaštite korisnika (merenje vitalnih funkcija, davanje oralne terapije, fizikalne terapije i rehabilitacije, i praćenje zdravstvenog stanja)
  • organizovanje slobodnog vremena korisnika (radno-okupacione, kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti)

Kapacitet Dnevnog boravka je 20 korisnika.
Radno vreme je svaki radni dan od 06:30h do 14:30h

U sklopu Gerontološkog centra "Novi Sad", Dnevni boravak pruža usluge od 01. jula 2008. godine. Svoj rad počeo je kao pilot projekat pod nazivom "Unapređenja socijalne zaštite starih lica na području Novog Sada", koji je podržan i finansiran od Ambasade Italije, regije Emilia-Romagna, humanitarne organizacije Progetto Sviluppo, te Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada.


Potrebna dokumentacija i cenovnik

Da biste ostvarili pravo na usluge Dnevnog boravka potreno je da podnesete molbu u Centru za socijalni rad grada Novog Sada, Zmaj Ognjena Vuka 13. i priložite sledeću dokumentaciju:

  • fotokopije (lične karte, zdravstvene knjižice, izvoda iz matične knjige rođenih, poslednji ček od penzije)
  • izveštaj lekara opšte prakse

Po prispeću relevantne dokumentacije iz Centra za socijalni rad, obaveštavamo korisnika i srodnika o početku primanja usluga. Prvi dolazak korisnika u Dnevni boravak je obavezno u pratnji srodnika.

Cene usluga Dnevnog boravka je 10.400,00 dinara za mesec dana. Cena varira od broja dolazaka i procene stručne službe Centra za socijalni rad.

Kontakt

Kontakt osoba: Danijela Koprić, rukovodilac Radne jedinice
Adresa: Dnevni boravak za odrasla i starija lica se nalazi u sklopu doma na Novom Naselju, Bate Brkića br. 17
Kontakt telefoni: 021/4889-512