Zaštita podataka o ličnosti

Kontakt za lice za zaštitu podataka o ličnosti:
zastita.podataka.licnosti@gerontns.co.rs