Dnevne usluge u zajednici

Klubovi za odrasla i starija lica

Radna jedinica Klubovi za starija i odrasla lica pruža dnevne usluge u zajednici, koje su namenjene licima trećeg životnog doba. Reč je o licima koja borave u svojim kućama. Klubovi omogućavaju korisnicima da se prema ličnom izboru i afinitetima uključuju u aktivnosti i sadržaje koji se u njima organizuju. Cilj aktivnosti i sadržaja je preveniranje patološkog starenja, negovanje proaktivne uloge starijih osoba, kao i podsticaj njihovog volontarizma i međusobne solidarnosti. Kroz klupske aktivnosti se podstiče duža integracija starijih u zajednici, zadovoljniji i sadržajniji život, održavanje telesne i mentalne kondicije putem zadovoljenja brojnih kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih, socijalnih i drugih potreba. Podršku u ostvarenju ovih ciljeva daju usluge socijalnog rada i zdravstvene zaštite, koje su besplatne za korisnike kluba. U klubovima se svakodnevno druži, čita štampa,... Posebno se izdvajaju sledeće aktivnosti:

  • kulturno- umetničke aktivnosti: kreativne radionice ( likovne, literarne, dramske, muzičke, folklorne, ručnog rada i horske sekcije). Rezultati ovih aktivnosti se prezentuju periodično programima, nastupima, izložbama slika i ručnih radova. Takođe, organizuju se posete ustanovama kulture i razmena iskustava sa srodnim organizacijama i udruženjima;
  • rekreativno-rehabilitacione aktivnosti: zajedničke šetnje, izleti, putovanja, takmičenja u različitim društvenim igrama kao što su šah, domine, pikado, alke, remi, tablić...;
  • zabavne aktivnosti: proslave rođendana i praznika, druženje uz muziku;
  • zdravsteno-preventivni rad: merenje nivoa krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, posete onemoćalih članova klubova, edukativne radionice i psihosocijalna podrška;
  • humanirane aktivnosti u oblasti međugeneracijske saradnje sa školama, vrtićima, SOS Dečjim selom,...;
  • u saradnji sa organizacijom Crvenog krsta grada Novog Sada, klubovi pružaju i usluge narodne kuhinje koja se organizuje podelom dnevnog obroka u Klubu “Olga Petrov”.

"Sunčana jesen života" je tradicionalna manifestacija koja se od sredine sedamdesetih godina XX veka kontinuirano održava u Gerontološkom centru "Novi Sad" i predstavlja krunu svih aktivnosti koje se održavaju tokom godine. Članovi klubova se za ovu manifestaciju pripremaju tokom čitave godine. Danas je njen poseban zadatak da promoviše zdravo starenje i senzibiliše zajednicu za specifične potrebe starijih osoba. Tokom meseca oktobra u okviru "Sunčane jeseni života" organizuju se izložbe slika članova, promocije njihovih literarnih dela, turniri u primerenim sportovima, kao i različitim "mozgalicama" koje podržavaju kognitivnu vitalnost, tradicionalnom kulinarstvu, izleti, posete pozorištu kao i mnogobrojni zabavni, muzički sadržaji. Takođe, komisije za socijalno-zdravstvena pitanja posećuju svoje članove narušenog zdravstvenog stanja.

Danas u sastavu Gerontološkog centra "Novi Sad" deluje 19 Klubova:


Redni broj Naziv kluba Mesto i adresa Broj telefona
1. Novo naselje Novi Sad, Bate Brkića 17 4889-400 / lokal 460
2. Olga Petrov Novi Sad, Futoška 67 528-364
3. Radnički Novi Sad, Braće Mogin 2 518-286
4. Grozda Gajšin Novi Sad, Trg Marije Trandafil 18 063/113-08-44
5. 23. Oktobar Novi Sad, Pariske komune 44 6331-530
6. Ivo Andrić Novi Sad, Narodnog fronta 71 466-107
7. Kosta Šokica Novi Sad, Radoja Domanovića 17 6338-771
8. Kozara Futog, Cara Lazara 22 895-698
9. Veternik Veternik, Ive Lole Ribara 1 821-634
10. Prva vojvođanska Brigada Novi Sad,
11. Klisa Novi Sad, Savska 27 6414-453 (uslužni)
12. Slana bara Novi Sad, Zadružna 17 419-821
13. Vladimir Nazor Petrovaradin, Čajkovskog 1 431-356
14. Oaza Novi Sad, Fruškogorska 32 455-202
15. Kać Kać, Kralja Petra I br. 5 6213-906
16. Proleće Begeč, Đure Jakšića 66 29-99-188
17. Nikola Tesla Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića 29 402 - 092
18. Branko Ćopić Futog, Sime Šolaje 52 063/635-052
19. Bulevar Novi Sad, Bulevar oslobođenja 28 063/1131-038

Kapacitet postojećih objekata klubova je 1500 stolica, a broj korisnika usluga na godišnjem nivou je preko 3000. Član Kluba može biti svaka osoba trećeg životnog doba koja nije u radnom odnosu i poštuje Kućni red Kluba, kao i ostala normativna akta koja regulišu ovu delatnost. Neophodno je istaći da se klupske aktivnosti planiraju i izvode u saradnji članova klubova i stručnih radnika Radne jedinice, gde kroz interakciju svako daje svoj doprinos. Namera je da klubovi budu mesto dobrih susreta u skladu sa željama, potrebama i interesovanjima osoba trećeg životnog doba.

Na realizaciji ovih poslova rade u svakom klubu po dve saradnice na uslugama u lokalnoj zajednici Vođstvo, unutrašnja i spoljna koordinacija u radu svih 19 klubova se vrši na nivou stručnog tima koji sačinjavaju rukovodilac RJ, strucni saradnici na uslugama u zajednici, organizatorka promotivnih aktivnosti u klubovima i medicinske sestre-tehničari.

Kontakt

Kontakt osoba: Tonja Mirković,master pedagog, rukovodilac Radne jedinice
Adresa: Fruškogorska 32, Novi Sad
Kontakt telefoni: 021/450-266 lokal 188 i lokal 162
E-mail: klubovi@gerontns.co.rs