Domski smeštaj

Dom Futog

Dom u Futogu počeo je sa radom 1964. godine. Smešten je u mirnom delu mesta, sa velikim parkom i dvorištem. Za potrebe smeštaja korisnika, raspolaže sa četiri objekta. Najstarija zgrada je nekadašnji vlastelinski dvorac koji je kasnije prilagođen za stacionarni smeštaj starijih lica. Pored njega se nalazi zgrada za smeštaj nezavisnih korisnika. Izgrađen je i novi objekat za stacionarni smeštaj 2008-e godine namenski, funkcionalan i savremeno opremljen, a 2011-e godine, je izgrađen objekat za smeštaj dementnih korisnika.

2020-e godine rekonstruisan je stari objekat Doma Futog ( fasada, ravni krovovi, sanitarni čvorovi, elektro instalacija, i sobe poslednjeg sprata). Takođe, obezbedjena je i nabavka savremene opreme u cilju poboljšanja uslova za kvalitetniji život korisnika.

Dom raspolaže jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i višekrevetnim sobama za smestaj. Ukupan kapacitet doma je 268 mesta, od toga 70 za nezavisne korisnike i 198 mesta stacionarnog tipa.

Život u domu praćen je uslugama ishrane, zdravstvene zaštite, medicinske nege i savremeno opremljenom salom za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. Usluge stručnog socijalnog rad olakšavaju adaptaciju korisnika na novu životnu sredinu, ali i doprinose skladnom životu u domu. Radni instruktori kroz radno-okupacione, sportsko-rekreativne i kreativne aktivnosti svaki dan ispunjavaju i obogaćuju sadržajima koji su prilagođeni godinama i mogućnostima samih korisnika. U domu se organizuju raznovrsne sekcije, radionice kreativnog karaktera ali i kulturna dešavanja. Korisnici doma, takođe, imaju na raspolaganju frizerski salon, biblioteku, dnevni boravak u kome je moguće druženje, gledanje televizijskog programa i provođenje slobodnog vremena.

Dom u Futogu je poznat po negovanju domaćinske atmosfere.

Do doma se može doći autobusima na linijama broj 53, 54 i 55.


Kontakt

Kontakt osoba: Anđela Kostić, master socijalnog rada, rukovodilac Radne jedinice Dom Futog
Adresa: Železnička 46, Futog
Kontakt telefoni: 021/895-760 lok 122
E-mail: andjela.kostic@gerontns.co.rs