Domski smeštaj

Dom Novo naselje

Objekat doma je građen u više faza od 1986. do 1989. godine. U toku 2013-e godine izvršena je adaptacija četvrtog sprata doma. Ovaj arhitektonski savremen i funkcionalan objekat pruža usluge smeštaja u jednokrevetnim garsonjerama, dvokrevetnim garsonjerama, sobama i stacionaru.

2017-e godine otvoreno je 14 novih garsonjera stacionarnog tipa, što je novina u socijalnoj zaštiti. U okviru stacionarnog smeštaja korisnicima se od tada nude luskuzne, komforne, jednokrevetne garsonjere. Ovim je, pored dvadesetčevoročasovne nege i nadzora, omogućena i veća privatnost, mir i autonomija za vreme boravka u domu.

Ukupan kapacitet Doma na Novom naselju je 336 mesta, od toga 80 mesta za nezavisne korisnike i 256 mesta za zavisne korisnike.

Karakteristika doma na Novom Naselju je što u njemu preovladava stacionarni tip smeštaja. Kapacitet od 256 postelja ovog tipa smeštaja ublažava, narasle potrebe stanovnika grada za ovakvim vidom zbrinjavanja. Sam objekat je građen prema propisanim standardima i bez arhitektonskih barijera. Modernih linija, funkcionalan i estetski prijemčiv, predstavlja mesto humanog življenja.

Na pružanju usluga zdravstvene zaštite, nege i rehabilitacije angažovani su lekari, medicinske sestre-tehničari, fizioterapeuti, negovateljice. Socijalni radnici i psiholog se trude da pružanjem usluga stručnog socijalnog rada i psihološke pomoći korisnicima i njihovim srodnicima obezbede što lakše snalaženje u novim životnim okolnostima, ali i da podrže adaptaciju na život u domu. Kroz radno-okupacione aktivnosti i organizacijom kulturnih dešavanja oplemenjuju se i ispunjavaju dani u domu. Želja radnih instruktora je da podrže interesovanja korisnika ali i da se otkriju novi načini provođenja slobodnog vremena, i to putem aktiviranja preostalih kapaciteta korisnika.

U sklopu doma nalazi se biblioteka, frizerski salon, Klub za odrasla i starija lica "Novo naselje" ali i pošta.

Do doma se može doći autobusom na gradskoj liniji broj 8 (u smeru ka Novom naselju), koji staje tačno ispred doma, ali i autobusima broj 2,7 i 9 koji staju u blizini doma.


Kontakt osoba: Anđa Beranović, dipl.socijalni radnik, rukovodilac RJ Dom Novo naselje
Adresa: Bate Brkića 17, Novi Sad
Kontakt telefoni: 021/4889-400; 021/ 6302-575 063\1135944