O nama

Javne nabavke

Javne nabavke male vrednosti

Javna nabavka Dokumentacija Objavljeno na Portalu JN
JN MV 31/2018
Nabavka ПЕШКИРИ, ПОСТЕЉИНА, СТОЉЊАЦИ И ДРУГО
Poziv 12.12.2018.
Konkursna dokumentacija 12.12.2018.
JN MV 32/2018
Nabavka МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРЕ И ШТАМПАЧЕ
Poziv 29.11.2018.
Konkursna dokumentacija 29.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora 11.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.12.2018.
JN MV 34/2018
Nabavka ВАЉАК ЗА ПЕГЛАЊЕ
Poziv 05.11.2018.
Konkursna dokumentacija 05.11.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 13.11.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 13.11.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 13.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora 16.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.12.2018.
JN MV 33/2018
Nabavka СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА
Poziv 05.11.2018.
Konkursna dokumentacija 05.11.2018.
Одлуку о закључивању оквирног споразума партија 1 16.11.2018.
Одлуку о закључивању оквирног споразума партија 2 16.11.2018.
Одлуку о закључивању оквирног споразума партија 2 16.11.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 29.11.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.11.2018.
JN MV 30/2018
Nabavka СЕРВИСИРАЊЕ ВОЗИЛА
Poziv 17.10.2018.
Konkursna dokumentacija 17.10.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka 05.11.2018.
JN MV 28/2018
Nabavka тручни надзор над извођењем радова на адаптацији зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у футогу - део "Дворац" и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду
Poziv 05.10.2018.
Konkursna dokumentacija 05.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora 16.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.10.2018.
JN MV 29/2018
Nabavka Осигурање новонабављених возила
Poziv 26.09.2018.
Konkursna dokumentacija 26.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora 05.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.10.2018.
JN MV 26/2018
Nabavka ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Poziv 12.09.2018.
Konkursna dokumentacija 12.09.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 14.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora 21.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.09.2018.
JN MV 25/2018
Nabavka КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР
Poziv 03.09.2018.
Konkursna dokumentacija 03.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora 12.09.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.09.2018.
JN MV 24/2018
Nabavka КАБЛОВСКА ТВ
Poziv 25.07.2018.
Konkursna dokumentacija 25.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora 06.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.09.2018.
JN MV 21/2018
Nabavka КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР
Poziv 24.07.2018.
Konkursna dokumentacija 24.07.2018.
Zapisnik o otvaranju ponuda 06.08.2018.
Odluka o obustavi postupka 06.08.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka 13.08.2018.
JN MV 23/2018
Nabavka ДВА ВОЗИЛА
Poziv 20.07.2018.
Konkursna dokumentacija 20.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora 30.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.08.2018.
JN MV 22/2018
Nabavka ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО (кухињски и други уређаји и опрема)
Poziv 18.07.2018.
Konkursna dokumentacija 18.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora 30.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.07.2018.
JN MV 20/2018
Nabavka МОЛЕРСКИХ РАДОВА
Poziv 02.07.2018.
Konkursna dokumentacija 02.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora 12.07.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.07.2018.
JN MV 19/2018
Nabavka ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENOG KARTONA
Poziv 25.06.2018.
Konkursna dokumentacija 25.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora 04.07.2018.
JN MV 18/2018
Nabavka МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
Poziv 15.06.2018.
Konkursna dokumentacija 15.06.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 19.06.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 22.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora 25.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.08.2018.
JN MV 17/2018
Nabavka МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕЛЕНЕ
Poziv 11.06.2018.
Konkursna dokumentacija 11.06.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 13.06.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 13.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.06.2018.
JN PP 13/2018
Nabavka usluga održavanja integralnog informacionog sistema
Obaveštenje 07.06.2018.
Konkursna dokumentacija 07.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora 18.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.06.2018.
JN MV 15/2018
Набавка РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА
Poziv 31.05.2018.
Konkursna dokumentacija 31.05.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 07.06.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 07.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora 14.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.06.2018.
JN MV 16/2018
Набавка ГАЛЕНСКИ ЛЕКОВИ
Poziv 24.05.2018.
Konkursna dokumentacija 24.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora 06.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.06.2018.
JN MV 14/2018
Набавка ВОЗИЛО
Poziv 08.05.2018.
Konkursna dokumentacija 08.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora 21.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.05.2018.
JN MV 12/2018
Набавка ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ОБРОКА
Poziv 03.05.2018.
Konkursna dokumentacija 03.05.2018.
Odluka o dodeli ugovora 14.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.05.2018.
JN MV 11/2018
Набавка Дератизација и дезинсекција
Poziv 30.04.2018.
Konkursna dokumentacija 30.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora 10.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.05.2018.
JN MV 9/2018
Набавка НАМЕШТАЈ И МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
Poziv 25.04.2018.
Konkursna dokumentacija 25.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora 08.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.05.2018.
JN MV 10/2018
Набавка ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА
Poziv 25.04.2018.
Konkursna dokumentacija 25.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora 08.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.05.2018.
JN MV 5/2018
Набавка Канцеларијски материјал и материјал за радну терапију
Poziv 12.04.2018.
Konkursna dokumentacija 12.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora 24.04.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 09.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.05.2018.
JN MV 8/2018
Набавка сервисирање ватрогасних апарата, хидрантске инсталације, система за дојаву пожара и слично
Poziv 11.04.2018.
Konkursna dokumentacija 11.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora 20.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.04.2018.
JN MV 6/2018
Набавка осигурање
Poziv 12.03.2018.
Konkursna dokumentacija 12.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 14.03.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora 22.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.03.2018.
Obaveštenje o izmeni ugovoru 26.06.2018.
JN MV 7/2018
Набавка гориво
Poziv 23.02.2018.
Konkursna dokumentacija 23.02.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 01.03.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 06.03.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 26.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.03.2018.
JN MV 4/2018
Набавка санитетског материјала
Poziv 21.02.2018.
Konkursna dokumentacija 21.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 23.02.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 23.02.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 23.02.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 07.03.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 19.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.03.2018.
Odluku o izmeni ugovora 15.10.2018.
JN MV 2/2018
Набавка гориво
Poziv 09.02.2018.
Konkursna dokumentacija 09.02.2018.
Odluka o obustavi postupka 20.02.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka 27.02.2018.
JN MV 3/2018
Набавка Ангажовање агенције за физичко обезбеђивање објеката
Poziv 06.02.2018.
Konkursna dokumentacija 06.02.2018.
Odluka o dodeli ugovora 21.02.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.03.2018.
JN MV 1/2018
Набавка Ампулирани лекови и инфузиони растворих
Poziv 01.02.2018.
Konkursna dokumentacija 01.02.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 06.01.2018.
Odluka o dodeli ugovora 12.02.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 27.02.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.03.2018.
JN MV 25/2017
Набавка Поклони за децу запослених
Poziv 28.11.2017.
Konkursna dokumentacija 28.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije 28.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora 19.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.12.2017.
JN MV 26/2017
Набавка Материјал за рачунаре и штампаче
Poziv 23.11.2017.
Konkursna dokumentacija 23.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora 06.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.12.2017.
JN MV 27/2017
Набавка и постављање монтажног објекта - контејнера
Poziv 01.11.2017.
Konkursna dokumentacija 01.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora 10.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.11.2017.
JN MV 24/2017
Набавка Израда пројектно-техничке документације за објекте домова у Футогу и на Новом Насељу
Poziv 20.10.2017.
Konkursna dokumentacija 20.10.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.10.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 27.10.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora 13.11.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.11.2017.
JN MV 23/2017
Набавка Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду над извођењем радова на адаптацији, реконструкцији, доградњи и надоградњи Прихватилишта у Футогу
Poziv 02.10.2017.
Konkursna dokumentacija 02.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora 12.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.10.2017.
JN MV 21/2017
Набавка Испорука и уградња напојне пумпе и резервоара са потребном аутоматиком за котлове за производњу паре
Poziv 11.08.2017.
Konkursna dokumentacija 11.08.2017.
Odluka o dodeli ugovora 23.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.08.2017.
Obaveštenje o izmeni ugovoru 03.10.2017.
JN MV 20/2017
Набавка услуге одржавања машина, опреме за вешерај и опреме за домаћинство
Poziv 25.07.2017.
Konkursna dokumentacija 25.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora 04.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.08.2017.
JN MV 22/2017
Набавка услуге кабловске телевизије
Poziv 24.07.2017.
Konkursna dokumentacija 24.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora 02.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.08.2017.
JN PP 17/2017
Nabavka usluga održavanja integralnog informacionog sistema
Poziv 12.07.2017.
Konkursna dokumentacija 12.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora 21.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.07.2017.
JN MV 16/2017
Набавка oдржавање здравственог информационог система
Poziv 01.06.2017.
Konkursna dokumentacija 01.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora 12.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.06.2017.
JN MV 16/2017
Набавка радна одећа и обућа
Poziv 01.06.2017.
Konkursna dokumentacija 01.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora 15.06.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.06.2017.
JN MV 16/2017
Набавка галенски лекови
Poziv 26.04.2017.
Konkursna dokumentacija 26.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 08.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.05.2017.
JN MV 14/2017
Набавка услуге одржавања лифтова
Poziv 21.04.2017.
Konkursna dokumentacija 21.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 05.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.05.2017.
JN MV 15/2017
Набавка хемијска анализа оброка
Poziv 20.04.2017.
Konkursna dokumentacija 20.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 04.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.05.2017.
JN MV 13/2017
Набавка технички материјал
Poziv 13.04.2017.
Konkursna dokumentacija 13.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 26.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.05.2017.
JN MV 10/2017
Набавка Услуге дератизације и дезинсекције
Poziv 10.04.2017.
Konkursna dokumentacija 10.04.2017.
Izmena konkursne dokumentacije 12.04.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 12.04.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 12.04.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 12.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 25.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.05.2017.
JN MV 12/2017
Набавка галенски лекови
Poziv 03.04.2017.
Konkursna dokumentacija 03.04.2017.
Odluka o obustavi postupka 18.04.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka 25.04.2017.
JN MV 11/2017
Набавка материјал за пелене
Poziv 24.03.2017.
Konkursna dokumentacija 24.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora 11.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.04.2017.
JN MV 8/2017
Набавка Сервисирање ватрогасних апарата, хидрантске инсталације
Poziv 20.03.2017.
Konkursna dokumentacija 20.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.04.2017.
JN MV 4/2017
Набавка канцеларијски материјал и материјал за радну терапију
Poziv 17.03.2017.
Konkursna dokumentacija 17.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora 29.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.04.2017.
JN MV 9/2017
Набавка Ампулирани лекови и инфузиони раствори
Poziv 17.03.2017.
Konkursna dokumentacija 17.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora 27.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.03.2017.
JN MV 7/2017
Набавка услуге осигурања
Poziv 13.03.2017.
Konkursna dokumentacija 13.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora 23.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.04.2017.
JN MV 5/2017
Набавка санитетски материјал
Poziv 07.03.2017.
Konkursna dokumentacija 07.03.2017.
Izmena konkursne dokumentacije 13.03.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 13.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 17.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora 22.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.03.2017.
JN MV 6/2017
Набавка Ампулирани лекови и инфузиони раствори
Poziv 27.02.2017.
Konkursna dokumentacija 27.02.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka 16.03.2017.
JN MV 3/2017
Набавка Санитетско возило
Poziv 17.02.2017.
Konkursna dokumentacija 17.02.2017.
Izmena konkursne dokumentacije 20.02.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 20.02.2017.
Odluka o dodeli ugovora 06.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.03.2017.
JN MV 1/2017
Набавка ампулирани лекова и инфузионих раствора
Poziv 08.02.2017.
Konkursna dokumentacija 08.02.2017.
Odluka o obustavi 20.02.2017.
JN MV 2/2017
Набавка горива
Poziv 08.02.2017.
Konkursna dokumentacija 08.02.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 13.02.2017.
Odluka o dodeli ugovora 20.02.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.03.2017.
JN MV 24/2016
Набавка текуће поправке на превођењу апартманског дела објекта на Новом Насељу
Poziv 30.12.2016.
Konkursna dokumentacija 30.12.2016.
Izmena konkursne dokumentacije 30.12.2016.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 09.01.2017.
Izmena konkursne dokumentacije 09.01.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 09.01.2017.
Odluka o dodeli ugovora 18.01.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.01.2017.
JN MV 25/2016
Набавка СОС сигнализација - информациони систем са опремом
Poziv 30.12.2016.
Konkursna dokumentacija 30.12.2016.
Izmena konkursne dokumentacije 30.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora 16.01.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.01.2017.
JN MV 23/2016
Набавка израдe пројектне документације
Poziv 03.12.2016.
Konkursna dokumentacija 03.12.2016.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 08.12.2016.
Izmena konkursne dokumentacije 08.12.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 08.12.2016.
Odluka o dodeli ugovora 13.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.12.2016.
JN MV 22/2016
Набавка поклона за децу запослених
Poziv 23.11.2016.
Konkursna dokumentacija 23.11.2016.
Izmena konkursne dokumentacije 28.11.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 28.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora 13.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.12.2016.
JN MV 21/2016
Набавка санитетског возила
Poziv 18.11.2016.
Konkursna dokumentacija 18.11.2016.
Izmena konkursne dokumentacije 22.11.2016.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 22.11.2016.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 25.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora 30.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.12.2016.
JN MV 20/2016
Набавка медицинске опреме
Poziv 18.11.2016.
Konkursna dokumentacija 18.11.2016.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 22.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora 01.12.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.12.2016.
JN MV 19/2016
Набавка материјала за одржавање водовода и канализације
Poziv 17.11.2016.
Konkursna dokumentacija 17.11.2016.
Odluka o dodeli ugovora 29.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.11.2016.
JN MV 18/2016
Nabavka Materijala za računare i štampače
Poziv 26.10.2016.
Konkursna dokumentacija 26.10.2016.
Odluka o dodeli ugovora 04.11.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.11.2016.
JN MV 17/2016
Nabavka usluga kablovske televizije
Poziv 11.07.2016.
Konkursna dokumentacija 11.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora 25.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.08.2016.
JN PP 16/2016
Nabavka usluga održavanja integralnog informacionog sistema
Poziv 11.07.2016.
Konkursna dokumentacija 11.07.2016.
Odluka o dodeli ugovora 25.07.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.08.2016.
JN MV 15/2016
Nabavka održavanja Heliant Health zdravstvenog informacionog sistema
Poziv 14.06.2016.
Konkursna dokumentacija 14.06.2016.
Odluka o dodeli ugovora 27.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.07.2016.