O nama

Akreditovan program obuke

Ministarstvo za rad, zapošlјavnje, boračka i socijalna pitanja je donelo rešenje o akreditaciji programa "Obuka za negovatelјa starijih osoba u ustanovama socijalne zaštite".
Republički zavod za socijalnu zaštitu je ovu obuku svrstao u grupu osnovnih programa obuke, na kojoj se stiču opšta znanja i veštine u oblasti nege starijih osoba.
Nosilac obuke je Gerontološki centar "Novi Sad" a predavači su: Maja Babić - psiholog, Miloš Kostić –socijalni radnik, Edit Ranković – viša medicinska sestra i Sanja Mišić – fizioterapeut.