Prihvatilište sa prihvatnom stanicom

Svratište za beskućnike

Svratište za beskućnike je sastavni deo RJ “Prihvatilište sa svratištem” i spada u spektar dnevnih usluga u zajednici. Uslugama Svratišta za beskućnike obuhvaćena su egzistencijalno ugrožena odrasla i starija lica na teritoriji grada Novog Sada.


U Svratište za beskućnike korisnici dolaze: na ličnu inicijativu, na inicijativu centra za socijalni rad, dojavom građana, intervencijom zdravstvene ustanove, intervencijom policijske uprave.

U sklopu Svratišta za beskućnike pružaju se sledeće usluge:

  • obezbeđivanje relevantne dokumentacije za identifikaciju
  • pomoć u ostvarivanju određenih prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite
  • uspostavljanje komunikacije sa nadležnim centrima za socijalni rad i sa porodicom korisnika
  • upućivanje na lečenje ili u Prihvatilište za odrasla i starija lica
  • prevoz do ustanove zdravstvene zaštite ili u Prihvatilište
  • vraćanje u mesto boravka kupovinom karte za prevoz
  • higijensku obradu (kupanje, šišanje, presvlačenje, pranje i sušenje garderobe korisnika, obezbeđivanje veša i polovne garderobe i obuće)
  • ishrane (suvi obrok i topli napitak)
  • organizovanje slobodnog vremena korisnika


Ove usluge pružaju: dva socijalna radnika koji rade u dve smene, tri negovateljice i jedan negovatelj, dva referenta socijalno-preventivnog rada-vozača, jedna spremačica.

Radno vreme Prihvatne stanice i dnevnog boravka za beskućnike je radnim danom od 7h do 19h i vikendom od 7h do 18h

Kontakt

Adresa: Futoška, broj 60, Novi Sad
Kontakt telefoni: 021/444-936
Emaili: svratistezabeskucnike@gerontns.co.rs
Facebook: Povežite se sa nama