Dnevne usluge u zajednici

Pomoć u kući i nega

U sklopu Gerontološkog centra "Novi Sad" posluje Radna jedinica "Pomoć u kući i nega" koja je osnovana 1978. godine. Naš cilj je podrška što dužem i kvalitetnijem samostalnom životu korisnika u svom domaćinstvu. Usluge pomoći u kući i nege se pružaju starijim, iznemoglim, hronično obolelim licima, kao i drugim licima koja nisu u stanju da se sama staraju o sebi (licima sa invaliditetom), a čije je prebivalište na teritoriji Novog Sada. Usluge pomoći u kući i nege pruža stručno obučeno osoblje, koje je spremno da adekvatno odgovori na specifične i mnogobrojne potrebe korisnika naših usluga.

Usluge pomoći u kući obuhvataju:

 • Pomoć pri održavanju lične higijene pokretnih korisnika (kupanje, pranje kose, šišanje i uređivanje frizure, nega noktiju)
 • Čišćenje prostorija u kojima boravi korisnik, kao i prostorija koje su neposredno vezane za lične potrebe korisnika
 • Menjanje i održavanje ličnog rublja i posteljine (stavljanje rublja i posteljine na mašinsko pranje, peglanje)
 • Priprema jednostavnijih obroka za korisnika, serviranje hrane, pomoć pri hranjenju, pranje posuđa nakon obroka
 • Nabavka prehrambenih i drugih proizvoda za korisnika, plaćanje računa korisnika, kupovina lekova korisnika i dr
 • Donošenje ogreva i briga o provetrenosti i zagrejanosti prostorija u kojima korisnik boravi

Ove usluge obavljaju obučene negovateljice i negovatelji.

Usluge nege obuhvataju:

 • pomoć pri održavanju lične higijene nepokretnih korisnika (kupanje, pranje kose, šišanje i uređivanje frizure, nega noktiju)
 • Pomoć pri hranjenju nepokretnih korisnika
 • promena ličnog rublja i posteljine nepokretnih korisnika
 • prevencija i obrada dekubitusa
 • kontrola vitalnih znakova (merenje krvnog pritiska, merenje temperature isl.)
 • plasiranje i održavanje higijene katetera, održavanje higijene traheja, gastrostome i ilostome
 • edukacija korisnika i članova porodice o principima osnovne zdravstvene zaštite

Ove usluge obavljaju stručno osposobljene medicinske sestre-tehničari koji se kontinuirano usavršavaju.

Radno vreme RJ "Pomoći u kući i nege" je svaki radni dan od 07h do 15h.

Korisnik, naše usluge može koristiti dva, tri ili pet puta nedeljno u trajanju od po jedan sat dnevno, o čemu odluku donosi stručna služba Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.


Potrebna dokumentacija i cenovnik

Da biste ostvarili pravo na naše usluge potrebno je da podnesete zahtev u Centru za socijalni rad grada Novog Sada, ul. Zmaj Ognjena Vuka 13., i priložite sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopija lične karte x2
 • Fotokopija medicinske dokumentacije x2
 • Čekovi od penzije za poslednja 3 meseca (za korisnika i bračnog druga) ili poslednja tri primanja za osobe koje su u radnom odnosu
 • Potvrde o primanjima za svu decu ili uverenje Nacionalne služne za zapošljavanje

Nakon dostavljanja dokumentacije socijalni radnik iz Centra za socijalni rad i trijažer iz RJ "Pomoć u kući i nega" će izaći u kućnu posetu gde će utvrditi potreban obim usluga za korisnika. Obim usluga se utvrđuje na osnovu zdravstvenog stanja korisnika, stepena brige srodnika ili drugih lica, i ličnog opredeljenja korisnika. Neposredno nakon toga krećemo sa realizacijom usluga.

Cena naših usluga kreće se u rasponu od 0,00 do 265,00 dinara po satu pruženih usluga. Cena usluga se utvrđuje u zavisnosti od prihoda korisnika i srodnika koji su po Zakonu obaveznici izdržavanja. Ukoliko korisnik kao i srodnici koji su po Zakonu obaveznici izdržavanja, iz ličnih razloga ne žele da prikažu prihode, cena usluga bez obzira na sadržaj odnosno vrstu usluga je 530,00 dinara po satu pruženih usluga.


Kontakt

Kontakt osoba: Tonja Mirković, MA pedagog, rukovodilac Radne jedinice
Adresa: Fruškogorska 32, Novi Sad
Kontakt telefoni: 021/450-266 lokal 204, lokal 205 i lokal 206
E-mail: kucna.nega@gerontns.co.rs