Domski smeštaj

Dom Liman

Objekat Doma Liman se nalazi u neposrednoj blizini Dunava i šetališta na keju ali i dunavske plaže Štrand. Izgrađen je tokom 1973. i 1974. godine, a određeni delovi objekta su rekonstruisani i dograđeni 1996. godine. Sam objekat je podeljen u lamele, a smeštaj je moguć u apartmanima/garsonjerama, sobama i trokrevetnim i petokrevetnim sobama u stacionaru. Ukupan kapacitet doma je 264 mesta od toga 202 mesta su rezervisana za nezavisne korisnike, a 62 mesta su stacionarnog tipa i rezervisana su za zavisne korisnike.

Cilj zaposlenih je da podrže što samostalniji život korisnika u sigurnim uslovima, uz stalnu dostupnost zdravstvene zaštite, medicinske nege i rehabilitacije, kao i usluga ishrane i održavanja higijene. Kroz usluge socijalnog rada omogućava se brže i lakše prilagođavanje uslovima domskog smeštaja, kao i zadovoljavanje osnovnih i socijalnih potreba korisnika. Organizuju se psihološke radionice i savetodavni rad sa korisnicima. U okviru radno-okupacione terapije organizuju se raznovrsne aktivnosti poput: literarnih druženja, sekcija ručnog rada, plesnih radionica, slikarskih radionica, druženja uz karte, domino, šah. Organizuju se i proslave rođendana, gostovanja umetnika i dramskih grupa. U sklopu doma na Limanu postoji i biblioteka kao i dnevni boravak u kome je moguće pročitati aktuelnu štampu, gledati televizijski program, družiti se. Dom ima i svoj frizerski salon. Svi ovi ali i mnogi drugi sadržaji čine život u domu ispunjenijim, aktivnijim, a samim tim i kvalitetnijim. Akcenat se stavlja na međusobno povezivanje i druženje korisnika uz osmišljen i njihovim godinama prilagođen sadržaj.

U sklopu doma nalaze se i kancelarije uprave Gerontološkog centra “Novi Sad”, kao i Klub “Oaza”.

Do doma se može doći autobusima na gradskoj liniji broj 1 i 8 (u smeru ka Štrandu), koji staju tačno ispred doma, ali i autobusima broj 4, 7, 11a, 11b, koji staju u blizini doma.


Kontakt osoba: Vesna Premić, rukovodilac RJ Dom Liman
Adresa: Fruškogorska 32, Novi Sad
Kontakt telefon: 021/459-199, 021/450-266 , 021/450-267, 021/450-268
e-mail: vesna.premic@gerontns.co.rs