O nama

Plan javnih nabavki za 2020 godinuPlan javnih nabavki za 2021 godinuPlan javnih nabavki za 2022 godinuPlan javnih nabavki za 2023 godinuPrethodno informativno obaveštenje MATERIJAL ZA ODRŽAVANјE ČISTOĆE datum slanja na objavljivanje 25.11.2021Prethodno informativno obaveštenje ELEKTRIČNA ENERGIJA datum slanja na objavljivanje 24.11.2021Prethodno informativno obaveštenje OPREMA ZA DOMSKI SMEŠTAJ datum slanja na objavlјivanje je 24.12.2021.
Javne nabavke

Javne nabavke

Javna nabavka Dokumentacija Objavljeno na Portalu JN
Oбавештење за Услугу физичког обезбеђења објекта obaveštenje --------
JN OP 04/2020
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Poziv 15.06.2020.
Konkursna dokumentacija 15.06.2020.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 01.07.2020.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 07.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.07.2020.
JN OP 06/2020
Инвестиционо одржавање, адаптација и санација објекта Дома Футог са набавком и уградњом лифтова у Дому Лиман и Дому Футог
Poziv 18.03.2020.
Poziv izmena 18.03.2020.
Konkursna dokumentacija 18.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 23.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 1 23.03.2020.
Odluka 25.03.2020.
Odluka 26.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 01.04.2020.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 17.04.2020.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 15.05.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 16.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 1 16.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 16.05.2020.
JN OP 02/2020
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
Poziv 13.03.2020.
Konkursna dokumentacija 13.03.2020.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 06.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.04.2021.
JN OP 07/2020
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ДОМА ЛИМАН, АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ФУТОГ СА НАБАВКОМ И УГРАДЊОМ ЛИФТОВА И АНГАЖОВАЊЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Poziv 12.02.2020.
Konkursna dokumentacija 12.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 19.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 1 19.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 2 19.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 20.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 3 24.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 24.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 24.02.2020.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 24.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 27.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 02.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.03.2020.
JN OP 05/2020
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ ЗА ДОМОВЕ ЛИМАН, НОВО НАСЕЉЕ И ФУТОГ.
Poziv 05.02.2020.
Konkursna dokumentacija 05.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 1 06.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 06.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.03.2020.
JN OP 03/2020
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Poziv 04.02.2020.
Konkursna dokumentacija 04.02.2020.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 21.02.2020.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 25.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.03.2021.
JN OP 01/2020
ГАС
Poziv 30.01.2020.
Konkursna dokumentacija 30.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 18.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.04.2020.
Претходно обавештење за МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ ЗА ДОМОВЕ ЛИМАН, НОВО НАСЕЉЕ И ФУТОГ. Prethodno obaveštenje 21.01.2020.
Претходно обавештење за ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Prethodno obaveštenje 30.12.2019.
Претходно обавештење за ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ Prethodno obaveštenje 30.12.2019.
Претходно обавештење за МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ Prethodno obaveštenje 30.12.2019.
JN OP 04/2019
ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ДОМА ЛИМАН
Poziv 27.12.2019.
INVITATION 27.12.2019.
Konkursna dokumentacija 27.12.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 14.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 1 15.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 15.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 14.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.02.2020.
Претходно обавештење за ГАС 2020 Prethodno obaveštenje 25.11.2019.
JN OP 06/2019
ДОПУНА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ДОМА ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА НА НОВОМ НАСЕЉУ
Poziv 08.11.2019.
Konkursna dokumentacija 08.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora 27.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.11.2019.
JN OP 08/2019
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА (ЕЛЕКТРИЧНИ КРЕВЕТЕИ, КРЕВЕТИ ЗА КУПАЊЕ, АМБОЛИФТ И СЛ.)
Poziv 31.10.2019.
Konkursna dokumentacija 31.10.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 04.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 07.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije 1 07.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora 02.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.12.2019.
Стручни надзор над извођењем радова на енергетској санацији Дома Лиман. Prethodno obaveštenje 24.10.2019.
JN OP 05/2019
Индустријска машина за прање веша, индустријска машина за сушење веша и машине за прање веша
Poziv 27.09.2019.
Konkursna dokumentacija 27.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 02.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije 1 09.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 09.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora 18.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.10.2019.
Допуна пројектно техничке документације идејног пројекта за инвестиционо одржавање Дома за одрасла и старија лица на Новом насељу Prethodno obaveštenje 20.09.2019.
Индустријска машина за прање веша и индустријска машина за сушење веша Prethodno obaveštenje 21.08.2019.
JN OP 03/2019
Опрема за смештај корисника Дома за заштиту одраслих и старих лица у Футогу и за клубове за одрасла и стара лица "Оаза", "Ново Насеље" и "Иво Андрић"
Poziv 13.08.2019.
Konkursna dokumentacija 13.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije 1 20.08.2019.
Odluka o dodeli ugovora 06.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.09.2019.
Енергетска санација Дома Лиман у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Prethodno obaveštenje 08.08.2019.
ОПРЕМА ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА ДОМА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА У ФУТОГУ Prethodno obaveštenje 05.07.2019.
JN OP 02/2019
НАМИРНИЦЕ
Poziv 13.03.2019.
Konkursna dokumentacija 13.03.2019.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 03.04.2019.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 10.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.12.2020.
JN OP 01/2019
Набавка ГАС
Poziv 05.02.2019.
Konkursna dokumentacija 05.02.2019.
Odluka o dodeli ugovora 26.02.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.03.2019.
Набавка НАМИРНИЦЕ Prethodno obaveštenje 04.11.2018.
Набавка Гас Prethodno obaveštenje 04.11.2018.
JN OP 06/2018
Набавка РАДОВА - АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА У ФУТОШКОЈ БРОЈ 46 ЗА ПОТРЕБЕ СВРАТИШТА ЗА БЕСКУЋНИКЕ
Poziv 15.11.2018.
Konkursna dokumentacija 15.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora 04.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.12.2018.
JN OP 12/2018
Набавка НОВО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
Poziv 06.11.2018.
Konkursna dokumentacija 06.11.2018.
JN OP 11/2018
Набавка Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део "Дворац"
Poziv 21.09.2018.
Konkursna dokumentacija 21.09.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 02.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 1 02.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 02.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 03.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 2 04.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 04.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 04.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora 12.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.10.2018.
Odluku o izmeni ugovora 19.03.2019.
JN OP 10/2018
НабавкаОпрема за нови клуб на Булевару ослобођења и домске кухиње
Poziv 17.09.2018.
Konkursna dokumentacija 17.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora 18.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.10.2018.
Набавка Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за зaштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу - део „ДВОРАЦ" Prethodno obaveštenje 20.07.2018.
JN OP 08/2018
Набавка санација равних кровних тераса са израдом нове термо и хидро изолације и санација заједничких санитарних чворова у згради за смештај покретних корисника у Дому у Футогу
Poziv 10.07.2018.
Konkursna dokumentacija 10.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora 13.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.08.2018.
Odluku o izmeni ugovora 23.11.2018.
JN OP 07/2018
Набавка Опрема за надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта
Poziv 06.06.2018.
Konkursna dokumentacija 06.06.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 12.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora 25.06.2018.
JN PP 09/2018
Набавка ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Poziv 15.05.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 24.05.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 05.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.06.2018.
JN OP 03/2018
Набавка ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Poziv 09.05.2018.
Konkursna dokumentacija 09.05.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 15.05.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 28.05.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 15.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.01.2020.
JN OP 05/2018
Набавка ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Poziv 20.04.2018.
Konkursna dokumentacija 20.04.2018.
Odluka o obustavi postupka 09.05.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka 15.05.2018.
Набавка ОПРЕМА ЗА ПРИХВАТИЛИШТЕ Prethodno obaveštenje 19.03.2018.
JN OP 01/2018
Набавка гас
Poziv 09.03.2018.
Konkursna dokumentacija 09.03.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 21.03.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 21.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 23.03.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 23.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora 10.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.04.2020.
JN OP 02/2018
Набавка материјал за одржавање чистоће
Poziv 28.02.2018.
Konkursna dokumentacija 28.02.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 19.03.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 20.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.04.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.01.2020.
Набавка aдаптација простора у Футошкој бр.46 за потребе свратишта за бескућнике Prethodno obaveštenje 23.01.2018.
Набавка технички материјал Prethodno obaveštenje 17.01.2018.
Набавка природног гаса Prethodno obaveštenje 05.01.2018.
Набавка Електрична енергија Prethodno obaveštenje 05.01.2018.
Набавка материјала за одрзавање чистоће Prethodno obaveštenje 05.01.2018.
Набавка санација заједничких санитарних чворова Prethodno obaveštenje 05.01.2018.