O nama

Javne nabavke

Javne nabavke

Javna nabavka Dokumentacija Objavljeno na Portalu JN
Набавка НАМИРНИЦЕ Prethodno obaveštenje 04.11.2018.
Набавка Гас Prethodno obaveštenje 04.11.2018.
JN OP 06/2018
Набавка РАДОВА - АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА У ФУТОШКОЈ БРОЈ 46 ЗА ПОТРЕБЕ СВРАТИШТА ЗА БЕСКУЋНИКЕ
Poziv 15.11.2018.
Konkursna dokumentacija 15.11.2018.
Odluka o dodeli ugovora 04.12.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.12.2018.
JN OP 12/2018
Набавка НОВО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
Poziv 06.11.2018.
Konkursna dokumentacija 06.11.2018.
JN OP 11/2018
Набавка Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део "Дворац"
Poziv 21.09.2018.
Konkursna dokumentacija 21.09.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 02.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 1 02.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 02.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 03.10.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 2 04.10.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 04.10.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 04.10.2018.
Odluka o dodeli ugovora 12.10.2018.
JN OP 10/2018
НабавкаОпрема за нови клуб на Булевару ослобођења и домске кухиње
Poziv 17.09.2018.
Konkursna dokumentacija 17.09.2018.
Odluka o dodeli ugovora 18.10.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.10.2018.
Набавка Инвестиционо одржавање и адаптација зграде за зaштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу - део „ДВОРАЦ" Prethodno obaveštenje 20.07.2018.
JN OP 08/2018
Набавка санација равних кровних тераса са израдом нове термо и хидро изолације и санација заједничких санитарних чворова у згради за смештај покретних корисника у Дому у Футогу
Poziv 10.07.2018.
Konkursna dokumentacija 10.07.2018.
Odluka o dodeli ugovora 13.08.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.08.2018.
Odluku o izmeni ugovora 23.11.2018.
JN OP 07/2018
Набавка Опрема за надограђеног и проширеног објекта Прихватилишта
Poziv 06.06.2018.
Konkursna dokumentacija 06.06.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 12.06.2018.
Odluka o dodeli ugovora 25.06.2018.
JN PP 09/2018
Набавка ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Poziv 15.05.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 24.05.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 05.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.06.2018.
JN OP 03/2018
Набавка ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Poziv 09.05.2018.
Konkursna dokumentacija 09.05.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 15.05.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 28.05.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 15.06.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.08.2018.
JN OP 05/2018
Набавка ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
Poziv 20.04.2018.
Konkursna dokumentacija 20.04.2018.
Odluka o obustavi postupka 09.05.2018.
Obaveštenje o obustavi postupka 15.05.2018.
Набавка ОПРЕМА ЗА ПРИХВАТИЛИШТЕ Prethodno obaveštenje 19.03.2018.
JN OP 01/2018
Набавка гас
Poziv 09.03.2018.
Konkursna dokumentacija 09.03.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 21.03.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 21.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije 23.03.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 23.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora 10.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.04.2018.
JN OP 02/2018
Набавка материјал за одржавање чистоће
Poziv 28.02.2018.
Konkursna dokumentacija 28.02.2018.
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma 19.03.2018.
Obaveštenje o zaključivanju okvirnog sporazuma 20.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.03.2018.
Набавка aдаптација простора у Футошкој бр.46 за потребе свратишта за бескућнике Prethodno obaveštenje 23.01.2018.
Набавка технички материјал Prethodno obaveštenje 17.01.2018.
Набавка природног гаса Prethodno obaveštenje 05.01.2018.
Набавка Електрична енергија Prethodno obaveštenje 05.01.2018.
Набавка материјала за одрзавање чистоће Prethodno obaveštenje 05.01.2018.
Набавка санација заједничких санитарних чворова Prethodno obaveštenje 05.01.2018.
JN OP 16/2017
Набавка адаптација простора за клуб пензионера у улици трг Марије Трандафил
Poziv 10.11.2017.
Konkursna dokumentacija 10.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora 14.12.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.12.2017.
JN OP 05/2017
Набавка адаптација, реконструкција, доградња и надоградња прихватилишта у Футогу
Poziv 20.09.2017.
Konkursna dokumentacija 20.09.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 22.09.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 25.09.2017.
Odluka o dodeli ugovora 10.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.10.2017.
Odluka o izmeni ugovora 30.03.2018.
Odluka o izmeni ugovora 07.11.2018.
JN OP 15/2017
Набавка Радови на отклањању недостатака по Записнику санитарне инспекције - молерски радови
Poziv 13.07.2017.
Konkursna dokumentacija 13.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora 14.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.08.2017.
JN OP 13/2017
Набавка Замена канализационих цеви у Дому на Новом Насељу
Poziv 11.07.2017.
Konkursna dokumentacija 11.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora 14.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.08.2017.
Набавка енергетска санација дома лиман Prethodno obaveštenje 08.06.2017.
JN OP 4/2017
Набавка електричне енергије
Poziv 18.05.2017.
Konkursna dokumentacija 18.05.2017.
Odluka o dodeli ugovora 06.06.2017.
Одлуку о измени уговора 29.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.07.2017.
Набавка санација зграде за смештај покретних корисника у Дому у Футогу Prethodno obaveštenje 10.05.2017.
Набавка санација канализационе мреже у Дому на Ново Насеље Prethodno obaveštenje 10.05.2017.
JN OP 8/2017
Набавка замена кровних прозора дом Ново Насеље
Poziv 28.04.2017.
Konkursna dokumentacija 28.04.2017.
Odluka o dodeli ugovora 17.05.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.05.2017.
JN OP 3/2017
Набавка Материјал за одржавање чистоће
Poziv 28.02.2017.
Konkursna dokumentacija 28.02.2017.
Izmena konkursne dokumentacije 07.03.2017.
Odluka o dodeli ugovora 21.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.03.2017.
JN OP 1/2017
Набавка Гаса
Poziv 14.02.2017.
Konkursna dokumentacija 14.02.2017.
Odluka o dodeli ugovora 06.03.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.03.2017.

Набавка Замена кровних прозора
Prethodno obaveštenje 13.02.2017.

Набавка Текуће одржавање - замена олука и опшивке стрехе
Prethodno obaveštenje 13.02.2017.

Набавка Санација заједничких санитарних чворова
Prethodno obaveštenje 13.02.2017.

Набавка Текуће одржање – МОЛЕРСКИ РАДОВИ
Prethodno obaveštenje 13.02.2017.

Набавка Радови на отклањању недостатака
Prethodno obaveštenje 13.02.2017.

Набавка Teкуће одржавање ПОПРАВКА КРОВА
Prethodno obaveštenje 13.02.2017.

Набавка надоградња Прихватилишта
Prethodno obaveštenje 13.02.2017.

Набавка Намирница
Poziv 10.02.2017.
Konkursna dokumentacija 10.02.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 17.02.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 23.02.2017.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 23.02.2017.
Obaveštenje o produženju roka 03.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 06.03.2017.
Odluku o zaključevanju okvirnog sporazuma 16.03.2017.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 27.03.2017.
ODLUKA u skladu sa članom 150 ZJN 05.04.2017.
Odluku o zaključevanju okvirnog sporazuma 07.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.04.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.04.2018.
Одлуку о измени уговора 18.04.2018.

Набавка Електрична енергија
Prethodno obaveštenje 30.12.2016.

Набавка материјал за одржавање чистоће
Prethodno obaveštenje 30.12.2016.

Набавка природног гаса
Prethodno obaveštenje 30.12.2016.

Набавка Намирница
Prethodno obaveštenje 30.12.2016.
JN OP 4/2016
Nabavka električne energije
Poziv 25.05.2016.
Konkursna dokumentacija 25.05.2016.
Odluka o dodeli ugovora 20.06.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.08.2016.
JN OP 3/2016
Nabavka materijal za održavanje čistoće
Poziv 24.03.2016.
Konkursna dokumentacija - sredstva za održavanje higijene partija 1 24.03.2016.
Konkursna dokumentacija - pribor za održavanje higijene partija 2 24.03.2016.
Konkursna dokumentacija - deterdžent partija 3 24.03.2016.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 -partija 3 30.03.2016.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 -partija 1 31.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora partija 1 15.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora partija 2 15.04.2016.
Odluka o dodeli ugovora partija 3 15.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.04.2016.
JN OP 5/2016
Nabavka prirodnog gasa
Poziv 15.03.2016.
Konkursna dokumentacija 15.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora 01.04.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.04.2016.
JN OP 2/2016
Nabavka Namirnica
Poziv 29.02.2016.
Konkursna dokumentacija 29.02.2016.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 07.03.2016.
Odluka o dodeli ugovora 21.03.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.04.2016.

Nabavka električne energije
Prethodno obaveštenje 22.02.2016.
JN OP 1/2016
Nabavka prirodnog gasa
Poziv 17.02.2016.
Konkursna dokumentacija 17.02.2016.
Odluka o obustavi 03.03.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka 16.03.2016.
JN OP 8/2015
Nabavka materijala za održavanje vodovoda i kanalizacijea
Poziv 02.12.2015.
Konkursna dokumentacija 02.12.2015.
Odluka o dodeli ugovora 04.01.2016.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.01.2016.

Nabavka namirnica
Prethodno obaveštenje 02.12.2015.

Nabavka prirodno gasa
Prethodno obaveštenje 02.12.2015.

Nabavka materijala za odrzavanje čistoće
Prethodno obaveštenje 02.12.2015.
JN OP 7/2015
Nabavka radova na sprovođenju projekta energetske sanacije Doma u Futogu – zamena prozora
Poziv 28.08.2015.
Konkursna dokumentacija 28.08.2015.
Odluka o dodeli ugovora 30.09.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.10.2015.
JN OP 6/2015
Nabavka električne energije
Poziv 15.06.2015.
Konkursna dokumentacija 15.06.2015.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 03.07.2015.
Izmena konkursne dokumentacije 1 03.07.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.08.2015.
Obaveštenje o izmeni ugovoru 07.09.2015.
JN OP 5/2015
Nabavka tehničkog materijala
Poziv 10.03.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 1 10.03.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 2 10.03.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 3 10.03.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 4 10.03.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 5 10.03.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 6 10.03.2015.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 06.04.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.05.2015.
JN OP 4/2015
Nabavka materijala za održavanje čistoće
Poziv 27.02.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 1 27.02.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 2 27.02.2015.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 3 27.02.2015.
Izmena konkursne dokumentacije PARTIJA 3 17.03.2015.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 17.03.2015.
Izmena konkursne dokumentacije PARTIJA 1 18.03.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.04.2015.
JN OP 3/2015
Nabavka namirnica
Poziv 10.02.2015.
Konkursna dokumentacija 10.02.2015.
Izmena konkursne dokumentacije 25.02.2015.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 27.02.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.04.2015.
JN OP 2/2015
Nabavka prirodnog gasa
Poziv 06.02.2015.
Konkursna dokumentacija 06.02.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.04.2015.
Obaveštenje o izmeni ugovoru 08.03.2016.
JN OP 1/2015
Nabavka električne energije
Poziv 04.02.2015.
Konkursna dokumentacija 04.02.2015.
Izmena konkursne dokumentacije 25.02.2015.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.04.2015.

Nabavka namirnica
Prethodno obaveštenje 16.01.2015.
JN OP 7/2014
Nabavka materijala za održavanje stolarije
Poziv 19.05.2014.
Konkursna dokumentacija 19.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.07.2014.
JN OP 6/2014
Nabavka svežeg voća i povrća
Poziv 21.03.2014.
Konkursna dokumentacija 21.03.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 24.03.2014.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 08.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 2 10.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.05.2014.
Odluka o izmeni ugovora 27.10.2014.
Odluka o izmeni ugovora 30.12.2014.
Odluka o izmeni ugovora 28.01.2015.
JN OP 5/2014
Nabavka tehničkog materijala, oblikovan po partijama od 1 do 6
Poziv 17.03.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 1 17.03.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 2 17.03.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 3 17.03.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 4 17.03.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 5 17.03.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 6 17.03.2014.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 PARTIJA 1 24.03.2014.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 PARTIJA 2 25.03.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 10.04.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 10.04.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 2 15.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 1 16.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 2 16.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 4 16.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 6 16.05.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 5 21.05.2014.
JN OP 4/2014
Usluge osiguranja imovine, lica i vozila
Poziv 27.01.2014.
Konkursna dokumentacija 27.01.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 28.01.2014.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11.02.2014.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 18.02.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3 20.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 20.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.04.2014.
JN OP 3/2014
Nabavka materijala za održavanje
Poziv 20.01.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 1 20.01.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 2 20.01.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 3 20.01.2014.
Izmena konkursne dokumentacije 1 20.01.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.03.2014.
JN OP 2/2014
Električna energija
Poziv 17.01.2014.
Konkursna dokumentacija 17.01.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 14.02.2014.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 14.02.2014.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 18.02.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.03.2014.
JN OP 1/2014
Nabavka namirnica
Prethodno obaveštenje 06.01.2014.
Poziv 13.01.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 1 13.01.2014.
Konkursna dokumentacija PARTIJA 2 13.01.2014.
Obaveštenje o postupku za zaštitu prava 07.02.2014.
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava 07.03.2014.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 07.03.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 1 08.04.2014.
Odluka o izmeni ugovora 27.10.2014.
Odluka o izmeni ugovora 30.12.2014.
JN OP 10/2013
Nabavka namirnica
Poziv 30.08.2013.
Konkursna dokumentacija 30.08.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 1 03.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 10.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 2 10.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 18.09.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 3 19.09.2013.
Obaveštenje 30.09.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumenatacije 3 01.10.2013.
Rešenje Selecta d.o.o. 15.11.2013.
Izmena konkursne dokumentacije 4 15.11.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 15.11.2013.
Obaveštenje 19.11.2013.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 19.11.2013.
Obaveštenje 16.12.2013.
Obaveštenje o obustavi 04.02.2014.