Чланови клубова посетили Матицу српску

Петог јула чланице литерарне секције клубова за стара и одрасла лица, у пратњи организатора промотивних активности, посетиле су најстарију српску институцију књижевности, културе и науке Матицу српску.

У њеној библиотеци су читали своје стихове, а потом су, уз помоћ запослених радника, обишли и остале просторије Матице српске.