Геронтолошком центру „Нови Сад“ додељен уговор од Покрајинског секретеријата за унапређење социјалне заштите

Двадесет и седмог јуна Покрајински секретеријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова доделио је уговоре за унапређење социјалне заштите на територији АП Војводине. Између осталих, уговор је добио и Геронтолошки центар "Нови Сад", а уручио га је покрајински секретар Предраг Вулетић в.д. директору Ненаду Башићу.

Укупна средства предвиђена за реализацију свих уговора у покрајини су 240. милиона динара