Песници из домова учесници у програму Школе „Милан Петровић“

Двадесет и првог марта, корисници домске услуге, који пишу поезију били су позвани да заједно са глумцима из Српског народног позоришта гостују у Школи за основно и средње образовање " Милан Петровић".

Школа је обележавала занимљивим и разноврсним културно-забавним програмом Светски дан поезије. Корисници Веселинка Игић, Тања Новић и Милан Божић, у пратњи организаторке промотивних активности установе, имали су част да окупљеној деци из школе, њиховим родитељима, као и професорима и глумцима презентују своју поезију.