Обука запослених из заштите од пожара

Петнаестог септембра, у Геронтолошком центру „Нови Сад“ почела је обука за запослене раднике из области заштите од пожара, која ће бити спроведена у сва три дома, у току ове недеље.

Периодичну обуку са провером знања води руководилац службе Безбедност и здравље на раду, заштите од пожара и ванредних ситуација Данило Вукић, инжењер специјалиста заштите на раду.