Психолошке радионице Дома Ново насеље

Психолошке радионице у Дому Ново насеље одржавају се сваког четвртка, а води их психолог Маја Бабић.

Теме радионица су разноврсне и примерене потребама корисника дома. Могу се поделити у 3 групе: едукативне, мотивационе и радионице реминасценције. Циљ радионица је ремотивација, да се код корисника ојачају преостале снаге за адаптивније и активније функционисање у дому.