И виртуално је витално

У оквиру пројекта ,,Јачање здравствених система на Западном Балкану“ имплементатори, партнери и придужени партнери из

„Hilfswerk International Representation Office Sarajevo“, Хајде-Удружење за помоћ и развој, ЈУ Центар за Социјални рад Бања Лука, Хуманост, Центар за здраво старење Ново Сарајево, Геронтолошки центар ,,Нови Сад“ и Дом ,,1 октобар“ Стари Лец, састали су се у Сарајеву 17. и 18. маја 2022. године како би анализирали до сада постигнуте резултате. Пуно се говорило о томе које прилоге и садржаје ћемо емитовати у наредном периоду као и о начинима креирања и продукције. Треба пробудити пажњу старијих особа кроз занимљиве едукативне, културне, спортске и све остале теме. До сада је реализовано укупно 30 радионица и саветовања.