Одржан састанак Стручног актива Геронтолошког центра „Нови Сад“

Петнаестог марта, у Дому Ново насеље одржан је састанак Стручног актива социјалног рада установе, након две године.

Услед поштовања епидемиолошких мера, које је налагало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања нису се одржавали састанци у претходне две године. Састанку су присуствовали сви стручни радници и сарадници запослени у Геронтолошком центру „Нови Сад“. Тема састанка биле су актуелности у социјалном раду, а излагале су Исидора Петковић, помоћница директора за социјална питања и Наташа Дрча Сајед, стручни радник на пословима планирања, развоја и извештавања.