Певачка секција Дома Лиман

У фебруару месецу, након новогодишњих и божићних празника, у Дому Лиман настављено је окупљање чланова певачке секције дома.

Пробе се одржавају једном недељно, сваки четвртак, у трпезарији дома, а води их организаторка промотивних активности установе. Чланови секције имају прилику да на наступима, у оквиру дома, покажу свој таленат и умеће. Све већи број чланова секције сведочи о потреби за оваквим врстама културних активности.