× Обавештење
Молимо сроднике корисника услуга домског смештаја Дома на Новом насељу да имају разумевања. Тренутно је у објекту смештено 350 корисника. Информације о њиховом здравственим стању могу давати искључуво управник Дома и лекари задужени за тај Дом. Поред давања информација неопходно је да исти, пре свега, збрину кориснике. За сада су сви корисници добро. Уколико дође до погоршања стања, за сваког корисника понаособ, позваћемо сродника и информисати га. Уједно вас информишемо да смо због великог броја одсутних радника, ради боље и рационалније организације рада, у складу са препорукама епидемиолошке службе, извршили размештај корисника, у складу са врстом смештаја који су раније имали. Захваљујемо се на разумевању, управа Геронтолоског центра „Нови Сад“.
× Обавештење
Геронтолошком центру “Нови Сад” су хитно потребни сарадници следећих струка: медицинске сестре, неговатељице, спремачице, кувари и сервирке. Контакт телефон : 021/6350-542 или путем e-maila: gerontns@neobee.net.

Izdvajamo