Новогодишњи турнири у клубовима

Крајем новембра и током децембра у Клубовима за старија и одрасла лица организована су такмичења у квизу, мозгалици, пикаду, алкама, плочицама и ремију.

Турнири су се организовали у клубовима у којима је по препоруци Градског штаба за венредне ситуиације дозвољен максималан број чланова који могу истовремено боравити у клубу. Учесницама су подељена признања за прво, друго и треће место у одвојеној конкуренцији (мушкарци/жене).