Одржана обука запослених из области БЗНП и ЗОП-а

У новембру месецу одржане су обуке свих запослених радника у Геронтолошком центру “Нови Сад” из области Безбедности и здравља на раду, као и из области Заштите од пожара.

Предавање и тестирање из поменутих области одржао је руководилац службе БЗНР, ЗОП и вандредних систуација Данило Вукић, и то: петог и шестог новембра у дому на Лиману, седмог и осмог новембра у дому на Новом насељу и деветог и тринаестог новембра у дому у Футогу.